BIO


BIO

Bioresonansterapi er en terapi og diagnosemetode som utføres ved hjelp av spesiell elektronisk apparatur. Den form for bioresonansterapi som er i bruk i Norge har vært basert på apparatet "Bicom", men etterhvert er det også andre apparater som benyttes, som "WawemakerPro", "Mora" og "Lybra".Historikk

Utviklingen av bioresonansterapien er historisk knyttet til utviklingen av nye biofysiske teorier fra 1960-tallet.

Bioresonasterapi, i dag også kalt energimedisin. Tidlig på 1800-tallet oppdaget Dr.Voll fra Tyskland at meredianer fantes. På kroppen til nettopp-døde mennesker satte han strøm på div. organer/funksjoner og fant strømmen igjen på meredianer med terminalpunkter på hender og føtter. På 1970-tallet ble dette fulgt opp av Dr.Kramer og videreutviklet som nytteverdi via en Bioresonans-maskin i Tyskland.

Bioresonansterapi var også tidligere kjent som Moraterapi, som ble grunnlagt av doktor Franz Morell i 1977. Cyril Smith, professor i biofysikk ved Salford University, England, videreutviklet metoden og den teoretiske modellen, til dels i samarbeid med professor H. Fröhlich, doktor J. Monroe og doktor R. Choy. Grunnlaget for deres arbeid var at den menneskelige organisme reagerer på ultrafine signaler i bestemte frekvensområder. Forskningsresultatene viste at de mest følsomme pasientene var allergikere, spesielt pasienter med næringsmiddelallergi (melkeallergi, hveteallergi) osv.

Beskrivelse av behandlingsformen

Bioresonans fungerer dels diagnostisk, ved å registrere patologisk, elektromagnetisk informasjon fra pasienten og trekke diagnostiske slutninger av det, og dels terapeutisk ved å utligne patologisk, elektromagnetisk informasjon ved hjelp av pasientens egne svingninger. 


Bioresonansterapiens virkningsprinsipp ved allergier er utelukkende allergenets inverssvingninger speilbildesvingning). Den produseres fra allergenets (allergen = et allergifremkallende stoff eller næringsmiddel) originalsvingning ved hjelp av elektromagnetisk speilvendt kobling i Bicom-apparatet, og ledes til pasienten gjennom ledninger og elektroder. Dette gjøres gjentatte ganger.

Terapeuten benytter forskjellige slags elektroder - hånd-, fot-, rulle-, fleksible elektroder osv. En punktelektrode kan brukes til å registrere informasjon fra akupunkturpunkter og smertepunkter.


Et såkalt biologisk filter i apparatet skiller mellom hva som defineres som friske, harmoniske svingninger og sykelige, disharmoniske svingninger. Mens de friske svingningene blir forsterket eller svekket før de overføres tilbake til pasienten, blir de disharmoniske svingningene sendt tilbake i invertert form (omvendt form). Formålet med disse motsvingningene er å nøytralisere eller motvirke forstyrrende svingninger i kroppen, for dermed å korrigere feilstyringer. Siden pasienten under terapien befinner seg i en krets med apparatet, vil terapisignalene hele tiden bli tilpasset pasientens forandrede situasjon. Denne stadige tilpasningen av terapisignaler til pasientens forandrede situasjon utgjør ifølge utøverne en biokybernetisk reguleringsprosess.


Nesten alle sykdommer kan behandles med Bioresonansterapi. I Norge benyttes terapien mest ved diagnostikk og behandling av allergi.


Test på div. allergier, vitaminer/mineraler og homeopatiske midler blir testet ut på din kropp som vist på bildene under.